«Sammen om et konkurransedyktig og inkluderende Europa»

Prosjekt NORDTRANS

Hovedoppgaven av prosjektet er bedre kvalitet og bruksnytte av den automatiske tale-til-tekst transkriberingen for norsk og svensk. Til forskjell fra den eksisterende teknologien skal den nye fungere med høy nøyaktighet og skal kunne anvendes innen online-overvåking av TV-, radio- og internettkringkasting, transkripsjon av parlamentsmøter (og lignende møter i de offentlige institusjoner), søk i audioarkiver, osv. Med inkludering av denne utviklete teknologien innen den nåværende NEWTON Technologies løsningen for flerspråklig talebehandling åpnes nye markeder og samarbeidsmuligheter i Nord Europa.  Samtidig forsynes norsk- og svensktalende mennesker med nye eller forbedret tjenester.

Prosjektets varighet: 1.1.2021–30.4.2024

Partnerorganisasjonene

Prosjektleverandører

Prosjektet «Teknologi for automatisk tale-til-tekst transkribering for utvalgte nordiske språk» ble tildelt en bevilgning på 1 244 000 € fra Den norske finansieringsordningen og Det tsjekkiske teknologiske byrå.

Kontaktinformasjon

Lenka Weingartová, Ph.D.
hovedetterforsker, NEWTON Technologies
lenka.weingartova@newtontech.cz

Petr Červa, Ph.D.
ledende forsker, TUL
petr.cerva@tul.cz

Prof. Giampiero Salvi, PhD
ledende forsker, NTNU
giampiero.salvi@ntnu.no