Pomozme neslyšícím na cestě k audiovizuálnímu obsahu.

Pomozme jim vidět, co neslyší.

#titulkujeme

 

 

Půl milionu lidí v České republice potřebuje titulky

V České republice je 500 000 lidí se sluchovým postižením, pro které je audiovizuální obsah bez titulků nepřístupný. Toto číslo nezahrnuje pouze neslyšící a nedoslýchavé osoby, ale také například seniory, kteří mluvenému slovu rozumí jen ztěžka.

V rámci šíření povědomí o této problematice jsme zahájili kampaň #titulkujeme, která má upozornit na nedostatek titulkování jak ve státní sféře, tak v té soukromé.

Ze zpracované analýzy webů subjektů státní správy nám totiž vyplynulo, že 75 % státních orgánů a institucí má audiovizuální obsah na svých internetových stránkách, ale pouze 15 % z nich tento obsah titulkuje.

Titulkování je povinnost

Od 23.9.2020 se přitom na všechny subjekty státní správy a samosprávy vztahuje povinnost zpřístupnit multimediální obsah na internetu pro osoby se zdravotním postižením. Nízké procento dosud titulkovaných videí ukazuje, že ve státní sféře nejsou na tuto povinnost připraveni.

Další slabinou zákona je fakt, že povinnost titulkovat se nevztahuje na sociální sítě (Facebook, Youtube), kde se naprostá většina audiovizuálního obsahu publikuje (přes 70 % u subjektů státní správy).

Na český film do kina? Těžko

Problematika se ale netýká pouze internetových stránek. Věděli jste například, že neslyšící nemůžou jen tak jít na český film do kina, ale musí počkat, než se tento film dostane do televize, kde jsou k němu k dispozici skryté titulky? Běžného člověka taková věc nenapadne, ale pro osoby se sluchovým postižením představuje nepřístupnost audiovizuálního obsahu bariéru v každodenním životě.

Má to řešení!

Jako jednoduché a nenákladné řešení pro titulkování se nabízí technologie Beey, která umožňuje automatický přepis lidského hlasu na text. Pomocí jednoduché funkce se dají z textu vytvořit titulky z libovolného zdroje, ať už to je video, zvukový soubor nebo záznam z jednání. Aplikace nabízí zkušební verzi, ve které si snadno můžete vyzkoušet, jak se titulky tvoří.

Logo Beey
Beey.io

Více informací o kampani #titulkujeme najdete na https://www.beey.io/cs/titulkujeme/