Podporované jazyky

Učíme naše aplikace rozumět především slovanským jazykům, ale nezůstáváme jen u nich.

Podporované jazyky

Rozumíme hlasu 1 miliardy lidí


Naše aplikace automaticky rozpoznávají s vysokou přesností mluvenou řeč v hlavních slovanských jazycích. Dále se zaměřujeme na jazyky v regionech, ve kterých naše společnost působí: střední, východní a západní Evropa.

Slovanské jazyky

Odhaduje se, že slovanskými jazyky mluví na celém světě přes 300 milionů lidí, zejména ve střední a východní Evropě. Vyznačují se bohatou morfologií (mají obvykle sedm pádů a tři gramatické rody) vyjadřovanou předponami, příponami a koncovkami. Disponují velkým množstvím souhlásek a povětšinou fonetickým pravopisem s hojným využitím diakritiky.

Rozumíme hlasu 1 miliardy lidíDalší jazyky

Angličtina má řadu národních variant (americká angličtina, britská angličtina, australská angličtina atd.) a je rodným jazykem více než půl miliardy lidí. V našem portfoliu jsou také rumunština a maďarština.

Rozumíme hlasu 1 miliardy lidí

Přehled podporovaných jazyků v jednotlivých produktech

Slovanské jazyky

Podpora slovanských jazyků v našich produktech
JazykNEWTON SpeechGrid
[Více o produktu]
NEWTON Analytics
[Více o produktu]
NEWTON Dictate
[Více o produktu]
NEWTON Anonymizer
[Více o produktu]
Bosenština Částečná podpora Částečná podpora Nepodporuje Nepodporuje
Bulharština Částečná podpora Částečná podpora Nepodporuje Nepodporuje
Černohorština Částečná podpora Částečná podpora Nepodporuje Nepodporuje
Čeština Plná podpora Plná podpora Plná podpora Plná podpora
Chorvatština Plná podpora Plná podpora Plná podpora Nepodporuje
Makedonština Částečná podpora Částečná podpora Nepodporuje Nepodporuje
Polština Plná podpora Plná podpora Plná podpora Nepodporuje
Slovenština Plná podpora Plná podpora Plná podpora Nepodporuje
Slovinština Plná podpora Částečná podpora Plná podpora Nepodporuje
Srbština Plná podpora Částečná podpora Plná podpora Nepodporuje
Ruština Plná podpora Částečná podpora Částečná podpora Nepodporuje
Ukrajinština Plná podpora Částečná podpora Nepodporuje Nepodporuje

Ostatní jazyky

Podpora neslovanských jazyků v našich produktech
JazykNEWTON SpeechGrid
[Více o produktu]
NEWTON Analytics
[Více o produktu]
NEWTON Dictate
[Více o produktu]
NEWTON Anonymizer
[Více o produktu]
Angličtina Plná podpora Částečná podpora Nepodporuje Nepodporuje
Maďarština Plná podpora Částečná podpora Nepodporuje Nepodporuje
Rumunština Plná podpora Částečná podpora Nepodporuje Nepodporuje
Španělština Plná podpora Částečná podpora Nepodporuje Nepodporuje

Chcete více informací o podporovaných jazycích a našich produktech?