Jste v čekárně u lékaře, chtěli byste si krátit chvíli sledováním videí na Facebooku, ale nemáte u sebe sluchátka? Podle statistik z USA je 85 % videí na Facebooku sledovaných s vypnutým zvukem. V následujícím článku jsme shrnuli pár průzkumů, které dokazují, že titulky u videí jsou opravdu potřeba.

Popularita video formátu stále roste

Během posledního desetiletí obrovsky narostl zájem o audiovizuální obsah na internetu. Společnost Cisco předpovídá, že v roce 2022 bude streaming a stahování videí tvořit více než 82 % veškeré aktivity na internetu, čili 15x více než před pouhými pěti lety. Sledování audiovizuálního obsahu, tedy kombinace zvuku a obrazu, je zkrátka pro lidské oko poutavější, než když jsou tyto dva formáty prezentovány zvlášť.

„V roce 2022 budou videa tvořit více než 82 % veškeré aktivity na internetu.“

Nárůst poptávky do značné míry souvisí s tím, že je formát videa daleko propracovanější než dříve a nabízí více možností využití. Kromě zábavy a zpravodajství dnes videa slouží k prezentaci produktů, služeb a společností. Video se také stalo oblíbeným formátem pro různé tutoriály, expertní recenze, blogy (vlogy) a další, nemluvě o všech lekcích, konferencích a přednáškách, které se vlivem probíhající koronavirové krize přesunuly do online prostředí.

V dnešní době se tedy stále častěji obracíme na videa jako na účinný nástroj pro sdělování informací. Jak ale zajistit, aby video bylo co nejsrozumitelnější a nejpřístupnější? Několik nezávislých studií z USA naznačuje, že v tomto ohledu hrají nezastupitelnou roli titulky.

Titulky zvyšují pravděpodobnost zhlédnutí videa až do konce

Společnosti Verizon Media a Publicis Media již ve studii z roku 2019 zkoumaly vliv titulků na sledovanost videí. Klíčové zjištění výzkumu bylo, že čím více spotřebitelů sleduje videa takzvaně „za pochodu“ nebo na veřejných místech, tím důležitější je přítomnost textového popisu.

Výzkumu se zúčastnilo 5616 amerických spotřebitelů ve věku 18–54 let. S vypnutým zvukem je sledováno 69 % videí na veřejných místech a 25 % v soukromí. Celých 80 % spotřebitelů uvedlo, že s větší pravděpodobností zhlédnou celé video do konce, pokud k němu jsou k dispozici titulky. Polovina dotazovaných pak zdůraznila, že jsou pro ně titulky důležité, protože se obvykle dívají na videa s vypnutým zvukem.

80 % spotřebitelů v USA s větší pravděpodobností zhlédne video do konce, pokud má titulky

Většina videí na Facebooku je sledována s vypnutým zvukem

Sociální síť s největším počtem aktivních uživatelů, Facebook, denně zaznamenává více než 8 miliard zhlédnutí, což se rovná přibližně 100 milionům sledovaných hodin. Naprostá většina těchto zhlédnutí ale probíhá s vypnutým zvukem. Podle různých zdrojů je 85 % videí na Facebooku sledováno potichu. Ze statistik společnosti zároveň vyplývá, že videopříspěvky mají o 135 % vyšší organický dosah než běžné fotografie či obrázky.

„85 % videí na Facebooku je zhlédnuto s vypnutým zvukem.“

Záměrem sociální sítě je zjednodušit uživatelům přístup k videím bez nutnosti zapnutí zvuku. Ověřte si to sami – kolikrát denně projíždíte videa na svém kanálu na Facebooku a kolikrát denně si u těchto videí zapnete zvuk?

Titulky nejen pro neslyšící

Není pochyb o tom, že titulky jsou zásadním nástrojem pro neslyšící a nedoslýchavé. Zmiňovaná studie Verizon Media a Publicis Media ale uvádí, že 80 % lidí, kteří si u videí zapínají titulky, nemá sluchové postižení. Novodobý životní styl, kdy jsou lidé permanentně připojeni k internetu, přítomnost titulků vyžaduje. Ať už jsme na cestě autobusem, stojíme ve frontě na nákup nebo čekáme na prohlídku u lékaře, zvuk je v těchto případech nežádoucí.

„80 % lidí, kteří používají titulky, nemá sluchové postižení.“

Podle internetových průzkumů je přidání titulků účinným způsobem, jak zajistit, aby video bylo přístupné, mělo požadovanou sledovanost a dosah. Pojďme si shrnout pár důvodů, proč jsou titulky u videí potřeba.

 

Sedm důvodů, proč mít titulky

1.      Bez titulků je obsah nepřístupný pro osoby se sluchovým postižením. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se jedná o 5 % celosvětové populace, čili přibližně 466 milionů lidí (432 milionů dospělých a 34 milionů dětí).  V České republice tvoří komunita neslyšících a nedoslýchavých půl milionu osob.
2.      Mnoho uživatelů si v danou chvíli nemůže nebo nechce pustit zvuk. Ať už je důvodem cesta hromadnou dopravou, přítomnost na dlouhé schůzce nebo večerní uspávání dětí, někdy se zvuk zkrátka pustit nedá. Podle Verizon Media má každý třetí člověk při sledování videí na veřejných místech zapnuté titulky.
3.      Titulky zlepšují porozumění obsahu. Lidé často dávají přednost videím s titulky, i když jde o mateřský jazyk. Pro nerodilé mluvčí jsou titulky zásadní pomůckou pro sledování obsahu, protože mluvené slovo je těžší na porozumění.
4.      Videa s titulky lépe udrží zájem diváků. Podle studie společnosti PLYMedia je 66 % videí bez titulků sledováno až do konce, v porovnání s 91 % videí s titulky. Podle statistik na Facebooku může přidání titulků do videa zvýšit dobu sledování až o 12 %.
5.      Díky titulkům se zlepší dosah videí. Z výzkumu platformy Instapage vyplynulo, že videa s titulky mají o 16 % lepší dosah než videa bez titulků – o 15 % více sdílení, 17 % více reakcí a 26 % více prokliků.
6.      Titulky zlepšují SEO. Pokud lidé stráví více času sledováním videí s titulky, přirozeně se tím zlepší i optimalizace stránek. Nejpoužívanější vyhledávač Google například indexuje titulky vložené do videí před publikací.
7.      Titulky lze vyrobit snadno a rychle. Díky technologii automatického rozpoznávání hlasu můžete mít titulky k videu hotové za pár minut, už není potřeba vše přepisovat ručně.

Přidáním titulků se tedy zvýší sledovanost videa i jeho dosah. Zároveň bude video přístupné pro osoby se sluchovým postižením i pro lidi, kteří se daný jazyk teprve učí. Na video se budou moci podívat všichni, kteří se zrovna nacházejí na veřejném místě nebo jednoduše dávají přednost textu.

 

Automatické titulky snadno a rychle

Titulkování nemusí být složité ani nákladné. Díky technologii automatického rozpoznávání hlasu umožňuje aplikace Beey.io rychlý a snadný přepis videí, rozhovorů, podcastů a jiných audio či video záznamů.

Stačí k tomu tři kroky: nahrát soubor do online aplikace, opravit případné chyby v automatickém přepisu a stáhnout titulky ve formátu srt či vtt. Pro více informací navštivte oficiální stránku aplikace nebo si rovnou založte zkušební účet zdarma.


Věděli jste, že …

  • v roce 2019 strávili Američané v průměru 6 hodin a 48 minut týdně sledováním videí na internetu?
  • YouTube je oblíbenou platformou pro sdílení komerčních videí? Facebook je až na druhém místě.
  • množství sledovaných videí prostřednictvím mobilních zařízení stoupá každý rok o 100 %?

Zdroje

“85 Percent of Facebook Video Is Watched without Sound.” Digiday, 9 May 2019, www.digiday.com/media/silent-world-facebook-video/.

Ahmad, Irfan. “Video Marketing Statistics for 2020 [Infographic].” Social Media Today, 30 Oct. 2019, www.socialmediatoday.com/news/video-marketing-statistics-for-2020-infographic/566099/.

Albright, Dann. “7 Reasons Your Videos Need Subtitles [Infographic].” Uscreen, 18 Nov. 2020, www.uscreen.tv/blog/7-reasons-videos-need-subtitles-infographic/.

“Break the Sound Barrier with Digital Video Captioning.” Verizon Media, 14 May 2019, www.verizonmedia.com/insights/break-sound-barrier-with-digital-video-captioning/.

“Cisco Annual Internet Report.” Cisco, 1 Dec. 2020, www.cisco.com/c/en/us/solutions/executive-perspectives/annual-internet-report/index.html.

“Deafness and Hearing Loss.” World Health Organization, 1 Mar. 2020, www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss.

Edelberg, Elisa. “Verizon Media and Publicis Media Find Viewers Want Captions.” 3Play Media, 7 Nov. 2019, www.3playmedia.com/blog/verizon-media-and-publicis-media-find-viewers-want-captions/.

McCue, TJ. “Verizon Media Says 69 Percent Of Consumers Watching Video With Sound Off.” Forbes, Forbes Magazine, 31 July 2019, www.forbes.com/sites/tjmccue/2019/07/31/verizon-media-says-69-percent-of-consumers-watching-video-with-sound-off/?sh=74fe10db35d8.

Mohsin, Maryam. “10 Video Marketing Statistics You Should Know for 2021 [Infographic].” Oberlo, 25 Jan. 2021, www.oberlo.com/blog/video-marketing-statistics.

Tran, Stella. “7 Video Statistics for 2020 and What You Can Learn From Them.” Amara.org, 28 Feb. 2020, www.blog.amara.org/2020/02/11/7-video-statistics-to-know-for-2020/ .

Vrountas, Ted. “How Closed Captioning Facebook Videos Can Improve Viewership.” Instapage, 6 Jan. 2020, www.instapage.com/blog/closed-captioning-mute-videos.


Autor článku: Eliška Kubánková