Za celý rok 2020 jsme zpracovali přes 33 tisíc českých rozhlasových a televizních pořadů, ke kterým pomocí aplikace Beey připravujeme přepisy pro monitoring NEWTON Media. Není asi pro nikoho překvapením, že v první desítce nejčetnějších nových slov zřetelně dominuje tématika koronaviru.

  1. koronavirus/koronavirový (76 404 zmínek)
  2. covid/covidový (32 843 zmínek)
  3. lockdown (1670 zmínek)
  4. pendler (1577 zmínek)
  5. remdesivir (1281 zmínek)
  6. koronakrize (1251 zmínek)
  7. rychlotest (1001 zmínek)
  8. antigenní (1094 zmínek)
  9. Sulejmání (994 zmínek)
  10. FFP (812 zmínek)

Koronavirus (a přídavné jméno koronavirový) má více než dvojnásobek zmínek než covid a covidový. I to se pohybuje ale řádově jinde než další slova v seznamu, jejichž počet nepřesáhl dvě tisícovky. Srovnáme-li to s loňským rokem, kdy nejzmiňovanějším novým slovem v médiích bylo jméno nové slovenské prezidentky Čaputová, tak jeho celková četnost se také pohybovala kolem 1500 zmínek. Počet výskytů slov koronavirus a koronavirový dosahuje přitom padesátinásobku těchto hodnot.

Graf četnosti výskytů slov koronavirus a covid v průběhu roku 2020.

Zajímavostí přitom je, že četnost slova covid na podzim vzrostla na úkor slova koronavirus – zřejmě proto, že se ustálily významové rozdíly obou slov a větší pozornosti se dostávalo nemoci jako takové, a ne již jen samotnému viru. Přesto ani společně nedosahují stejného množství výskytů jako na jaře, i když epidemiologická situace byla na podzim násobně vážnější – frekvence výskytu těchto slov v médiích nemusí nutně odpovídat reálnému stavu.

Výjimkou je Kásim Sulejmání

Jediné slovo v seznamu nejčetnějších, které nesouvisí s pandemií, je jméno Kásima Sulejmáního, íránského generála zabitého v lednu 2020. Jeho zmínky se téměř výhradně kumulují do ledna a začátku roku. Do první dvacítky se z nekoronavirových slov dostalo ještě jméno Svjatlany Cichanouské, běloruské opoziční vůdkyně. První zmínky o ní se vynořily v červenci, nejvíce jich pak spadá do srpna.

Do první desítky se jen těsně nedostala eRouška, která se poprvé vyskytla v dubnu a zůstala v médiích po celý zbytek roku.

Složený graf znázorňující četnosti výskytů slov koronakrize, lockdown, pendler a remdesivir v průběhu roku 2020.

Přestože téma covidu-19 dominovalo zprávám během většiny roku 2020, existuje mnoho aspektů této problematiky, kterým se média v průběhu času věnovala. Složený graf ukazuje, jak se v závislosti na aktuálních tématech měnila frekvence výskytu vybraných slov.

Hranice i slovníky ovládli pendleři

Velmi krátce po propuknutí pandemie se začalo psát o možném použití léku remdesivir. Během vládou nařízeného uzavírání hranic byli horkým tématem takzvaní pendleři, tedy přeshraniční pracovníci. O možných ekonomických dopadech protiepidemických opatření se začalo více psát přibližně dva měsíce po jejich zavedení (vznikl termín koronakrize). K lockdownu sice došlo už na jaře, nicméně v té době se o něm psalo jako o karanténě, proto se slovo lockdown začalo objevovat ve zvýšené míře až na podzim během druhé vlny. K tomu došlo zřejmě pod vlivem stejného termínu v angličtině a dvojznačnosti českého termínu karanténa (omezení ekonomiky vs. izolace nakažených).

Češtinou proti covidu

Zarouškovat či nezarouškovat – to je oč tu běží

Diagram tvarů slova covid, které se objevily v televizním a rozhlasovém vysílání za rok 2020. Slova v barevných obláčcích se ujala, slova v šedých obláčcích mají jen ojedinělé zmínky.

Čeština je velmi inovativní, dynamický a hravý jazyk – a Češi se nijak nestyděli přijmout nová slova za svá a zasadit je do bohaté české slovotvorné zahrádky. K novým kořenům se tak velmi rychle začaly přidávat předpony (necovidový, předcovidový, postcovidový, protikoronavirový), přípony (covidový, covidní, covidí, covidově) a dokonce i další kořeny (krize, party, zóna). Rovněž vznikla nová slova ze slov již existujících, např. zarouškovat či nezarouškovat.

Diagram 2
Diagram tvarů slova koronavirus, které se objevily v televizním a rozhlasovém vysílání za rok 2020. Slova v barevných obláčcích se ujala, slova v šedých obláčcích mají jen ojedinělé zmínky.

Ukázalo se, že zejména korona- je velmi produktivní kořen pro vytváření složenin, důkazem toho jsou slova jako koronakrize, koronaoddělení, koronavíkend, koronaburger, koronapauza nebo koronašílenství. Tento kořen má také suverénně nejvíc nových tvarů – je jich 93, což je víc než dvojnásobek od kořenů covid a rouška.

Diagram tvarů slova rouška, které se objevily v televizním a rozhlasovém vysílání za rok 2020. Slova v barevných obláčcích se ujala, slova v šedých obláčcích mají jen ojedinělé zmínky.

Objevily se také úplné novotvary: velikoronoce, koronténa, Anna Koronina, koronomyslnost (trudnomyslnost), covidárium, koronárka (obojí nemocniční oddělení pro pacienty s covidem), rouškovník, covidiál (člověk z generace, která z donucení studuje dálkově).

Zajímavostí jsou tvary začínající na ne-: nekoronavirový se neujalo (pouze 12 zmínek za celý rok), zato necovidový trochu lépe (130 zmínek).

Dělo se kromě covidu i něco jiného?

Je smutnou realitou (a možná také odrazem světa médií a toho, co od nich jako diváci čekáme), že nová slova často mají spojení s nějakou negativní událostí, ať už je to přírodní katastrofa či ozbrojený konflikt. Nebylo tomu bohužel jinak ani v roce 2020. Podíváme-li se na nejčetnější nová slova pro každý měsíc a odhlédneme-li na moment od koronavirové pandemie, dostaneme následující seznam: 

Leden Sulejmání (iránský generál, na něhož by spáchán atentát)
Únor Slepotice (vesnice, kde se rozšířila ptačí chřipka)
Březen řecko-turecký (napětí na hranicích související s migranty)
Duben (žádné nové slovo nesouvisející s pandemií se neobjevilo)
Květen autokino (začala se otevírat)
Červen Chauvin (policista, který zabil George Floyda)
Červenec Safronov (zadržený poradce šéfa ruské vesmírné agentury Roskosmos)
Srpen dusičnan (exploze dusičnanu amonného v Bejrútu)
Září Cichanouská (běloruská opoziční vůdkyně)
Říjen Coneyová Barrettová (nově jmenovaná soudkyně amerického Nejvyššího soudu)
Listopad Náhorní Karabach (začátek ozbrojeného konfliktu)
Prosinec Trevír (německé město, kde útočník najel do chodců)

Překvapivě může působit slovo autokino, o kterých se začalo psát v květnu. Nejde o novotvar ani nové jméno, ale protože nemělo žádné zmínky v minulých letech, dostalo se tak do našeho seznamu jako novinka. Podobný efekt vidíme u slova dusičnan. Červenec pak byl ve znamení vesmíru, kdy se kromě zadrženého poradce šéfa Roskosmosu do nejčetněji zmiňovaných nových slov dostal i rover Perseverance a kometa Neowise.


O autorkách článku