Všechny subjekty státní správy mají od 23. září 2020 povinnost opatřovat videa a zvukové soubory na svých internetových stránkách titulky. K tomuto datu totiž vstupuje v platnost příslušná část nového Zákona o přístupnosti (99/2019 Sb.). Podle nově zpracovaných dat ale nejsou státní instituce na nová pravidla připraveny.

Na téma přístupnosti internetových stránek proběhla v Praze tisková konference, na které zástupci organizací lidí se sluchovým postižením (ČUN, SNN ČR, ASNEP) upozornili na nedostatečné zpřístupňování audiovizuálního obsahu na webech státní správy. Tato povinnost se přitom týká 500 orgánů státní správy, 262 orgánů územní samosprávy a dalších 9834 orgánů veřejné moci. Její dodržování zasahuje do života půl milionu osob se sluchovým postižením v České republice.

Titulkuje pouze každý pátý web

Necelý měsíc před účinností nových pravidel jsme v rámci kampaně #titulkujeme provedli analýzu video a audio obsahu téměř šesti set webů státních institucí, samospráv a dalších subjektů. Z výsledků studie vyplývá, že pouze necelá pětina webů s video obsahem má tyto příspěvky opatřené titulky pro neslyšící a nedoslýchavé.

Přítomnost titulků na webech státní správy s audiovizuálním obsahem

Zákon o přístupnosti neplní svůj účel

Dalším klíčovým zjištěním analýzy je, že v případě neslyšících a nedoslýchavých směrnice zjevně neplní svůj účel. Povinnost titulkovat se totiž vztahuje pouze na webové stránky subjektů, nikoliv na sociální sítě jimi spravované (především Youtube a Facebook), kde je publikována převážná část multimediálního obsahu.

„Je smutné, že ČR zpřístupňuje webové stránky a mobilní aplikace subjektů veřejného sektoru až na základě evropské směrnice z října 2016, která byla transponována do české legislativy až v dubnu 2019 a 23.9.2020 nabývá účinnosti pro internetové stránky a 23.6. 2021 pro mobilní aplikace. Lidé se zdravotním postižením jsou u nás z mého pohledu státem dlouhodobě opomíjenou komunitou v mnoha oblastech, ať už jsou to nedostatečně nastavená kritéria pro přiznávání invalidit, příspěvků na péči, zdravotních pomůcek, dostupnost sociálních služeb a jejich financování, podpora a ocenění práce sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a pečujících osob,“ komentovala situaci europoslankyně Radka Maxová.

Titulkovaná televize pro neslyšící

Jako příklad dobré praxe byl na konferenci představen projekt titulkované Televize Beey, která v době koronakrize pomáhala zpřístupnit audiovizuální obsah lidem s postižením sluchu. Na TV Beey se již zveřejnilo více než 1100 televizních a dalších pořadů, všechny opatřené  titulky.

Důležitých informací v té době vznikalo ohromné množství. Bohužel většina televizního zpravodajství, záznamů tiskových konferencí a další klíčové zdroje nebyly opatřeny titulky pro neslyšící. Proto bylo pro lidi se sluchovým postižením moc důležité, že díky TV Beey získali přístup k těmto tolik potřebným informacím,“ uvedl Martin Novák, ředitel České unie neslyšících, která stála u zrodu TV Beey a podílí se i na jejím současném provozu.

Titulkovaná Televize Beey pro osoby se sluchovým postižením

Televize využívá technologii automatického titulkování Beey, kterou jsme vyvinuli ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci. Tato technologie bude blíže představena na konferenci INSPO, která se každoročně věnuje projektům usnadňujícím život lidem se zdravotním postižením. Termín konference je kvůli pandemii přesunut na 10. dubna 2021.

Konference se měla původně konat v Kongresovém centru Praha 28. března, ale kvůli epidemii byla přesunuta na 12. říjen.  S ohledem na zhoršující se epidemiologickou situaci a na návštěvníky konference, kteří z velké většiny představují ze zdravotního hlediska rizikovou skupinu, jsme nyní rozhodli o jejím odložení na sobotu 10. dubna 2021. A na 12. říjen připravíme dvouhodinový stream s několika přednáškami z plánovaného programu, který bude možné sledovat na inspo.cz, nadacevodafone.cz a na příslušných facebookových profilech,” upřesnil Richard Stonavský, předseda správní rady Nadace Vodafone, která dlouhodobě podporuje využívání technologií pro lidi se speciálními potřebami a je generálním partnerem konference INSPO již sedmým rokem.

Celá tisková zpráva [download-attachment id=“18924″ title=“ke stažení zde“].

 

FOTOGALERIE