Podívejte se, jak nasazení nové verze programu NEWTON Dictate ušetřilo až dvě třetiny času při zpracování laboratorních výsledků.

Ve Fingerlandově ústavu patologie v Hradci Králové provádějí denně téměř 2 tisíce laboratorních vyšetření. Lékaři své nálezy diktují a vše je třeba následně co nejrychleji přepsat a přenést do informačního systému, což představuje velkou zátěž pro všechny pracovníky, kteří se na tom podílejí.

Po zavedení programu pro automatické rozpoznání řeči NEWTON Dictate došlo nejen ke výraznému zrychlení zpracování, ale také k omezení chybovosti, ke které docházelo při ručních přepisech.

Lékaři pro diktování výsledků používají nejmodernější digitální diktafony Philips SpeechAir. Po nadiktování se nahrávky automaticky stáhnou na server, kde software převede řeč na text. Ten se následně přenese do laboratorního informačního systému. Zbývá pak už jen provést závěrečnou kontrolu. „Opravovat je potřeba jen banální chyby či překlepy, protože automatický přepis je velice přesný díky speciálnímu odbornému slovníku“, potvrdil značný přínos nového diktovacího systému přednosta ústavu prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

Společnost NEWTON Technologies dodala do Fingerlandova ústavu patologie v Hradci Králové celý kompletní diktovací systém od diktafonů pro lékaře, přes workflow Philips SpeechExec, automatický přepis NEWTON Dictate, až po export hotových dokumentů do laboratorního informačního systému.