Nová verze programu NTeX s označením 4.1. výrazně zjednodušuje práci s automaticky rozpoznaným textem. Přináší i výrazné zrychlení přepisu na více zatížených internetových linkách a také přidává podporu pro již osmnáctý jazyk – španělštinu.

První novinkou, které si všimnete ihned po zapnutí programu, je zjednodušené uživatelské rozhraní. Nyní už nemusíte přepínat program do korektorského módu. Jednoduše začněte text opravovat již během procesu rozpoznávání.

Zvuk se při přepisu v přehrávači automaticky aktualizuje každých 30 sekund. Čas zbývající do další aktualizace se zobrazuje uvnitř ikonky se symbolem stočených šipek. Kliknutím na tuto ikonku je možné zkusit urychlit aktualizaci obsahu přehrávače.

Doplnili jsme také chytré sledování textu. Pokud běží automatický přepis bez zásahu uživatele, program sleduje a posouvá text podle nejnovějších přírůstků z rozpoznávače. Pokud uživatel začne s textem pracovat, tento mód se automaticky deaktivuje a prioritu má zobrazování textu v místě korektury. Pokud uživatel chce opět nechat program sledovat nejnovější text, stačí kliknout na konec textu.

Pro rychlejší korektury využijete i stávající klávesové zkratky:

  • Konec věty – opakovaným stisknutím klávesové zkratky CTRL/CMD+T se buď doplní tečka za slovo, mezera a zvětší první písmeno následujícího slova, nebo se doplní čárka nebo se smaže čárka či tečka.
  • Velké / malé písmeno – klávesovou zkratkou CTRL/CMD+G se zvětší nebo zmenší první písmeno ve slovu.
  • Smazat slovo – klávesová zkratkou CTRL/CMD+K smaže celé slovo.
  • Rozdělit řádek – klávesová zkratka CTRL/CMD+L rozdělí text na nový řádek. Za posledním slovem se udělá tečka a text na novém řádku začíná velkým písmenem.
  • Opravit slovo – klávesová zkratka CTRL/CMD+E vyvolá nabídku alternativních slov pro rychlou korekci. Program si pamatuje pro dané slovo preferovanou variantu, kterou při příští korekci nabídne na prvním místě.

Pro další možnosti se podívejte do nabídky Úpravy v menu.

Na platformě Windows i macOS jsme zapracovali i na uživatelské přívětivosti:

  • Nově i na platformě macOS můžete otevřít soubor přetažením do aplikace či ikonku v docku.
  • Na platformě macOS aktivní ikonka v docku nabízí základní funkce pro otevření souboru nebo zahájení přepisu ze souboru či streamu.
  • Pokud jste si změnili rychlost přehrávání zvuku, kliknutím na ikonku se symbolem letadla se rychlost vrátí do výchozího stavu.

K výraznému zrychlení přepisu i na více zatížených internetových linkách přispívá jednodušší forma komunikace se serverem.

Ještě jedna významná novinka na závěr – doplnili jsme plnou podporu pro španělštinu včetně slovníku pro kontrolu pravopisu i rychlého odkazu na španělské zpravodajské rádio pro testování přepisu. Chcete ji vyzkoušet? Kontaktujte nás: https://www.newtontech.net/cs/trial/

Nové prostředí programu NTeX