NEWTON Analytics

NEWTON Analytics


Rozwiązanie do automatycznego przetwarzania i analizy nagrań dźwiękowych, w szczególności połączeń telefonicznych w centrach telefonicznych.

Rozwiązanie do automatycznego przetwarzania i analizy nagrań dźwiękowych, w szczególności połączeń telefonicznych w centrach telefonicznych.
Wypróbuj Właściwości
NEWTON Analytics

Rozwiązanie do automatycznego przetwarzania i analizy nagrań dźwiękowych, w szczególności połączeń telefonicznych w centrach telefonicznych.


Jak to działa?

NEWTON Analytics przetwarza nagrania i prezentuje analizy przebiegu rozmów w odniesieniu do skryptów opisujących założenia do ich przebiegu. Prezentuje informacje w postaci zagregowanej (graficznej) z możliwością przejścia do powiązanego fragmentu nagrania. Umożliwia weryfikację poprawności m.in. zebrania zgód czy prezentuje tonację wypowiedzi

Rozwiązanie do automatycznego przetwarzania i analizy nagrań dźwiękowych, w szczególności połączeń telefonicznych w centrach telefonicznych.

Kluczowe właściwości


Automatyczna transkrypcja w czasie rzeczywistym

17 języków, w tym angielski, czeski, słowacki, polski lub szwedzki

Rozpoznawanie tematów rozmów i słów kluczowych

Przetwarzanie oddzielnych ścieżek dźwiękowych

Ocena zgodnie z określonymi parametrami

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Zaawansowany interfejs użytkownika

Ciągłe udoskonalanie działania transkrypcji za pomocą dostosowanych słowników użytkownika

Kluczowe właściwości
Rozwiązanie techniczne

Rozwiązanie techniczne


Rozwiązania chmurowe lub lokalne

Metadane z PBX

Własne rozwiązanie głosowo-tekstowe NEWTON SpeechGrid

Skalowalna wydajność

Konfigurowalny interfejs sieciowy

Integracja z rozwiązaniem klienta

Obsługujemy rozpoznawanie mowy w 18 językach.

Bezpieczeństwo danych dla naszych klientów jest zawsze na pierwszym miejscu. Dla nas prywatność danych Klienta jest kluczowa, a ludzki głos zasługuje na szczególny szacunek.
pavel-bartak-ctverec
Pavel Barták
Product Manager